દાબેલી તો ખજુરભાઈ ની - Khajurbhai ni moj - comedy video in gujarati

354 views

0   0

Khajurbhai ni moj - દાબેલી તો ખજુરભાઈ ની

Title:દાબેલી તો ખજુરભાઈ ની
Artist - Nitin Jani, Tarun jani, Riddhi patel and Team
Concept & Direction - Nitin jani

#IPL #jiglikhajur #nitinjani #khajurjigli
View More
Comments

0 Comments